اخبار

اولین همایش کنترل و ابزار دقیق

به منظور گسترش دانش فنی و تبادل آخرین دستاوردهای علمی-تحقیقاتی توسط صنعتگران، پژوهشگران و اندیشمندان مراکز پژوهشی و دانشگاهی داخل و خارج از کشور و پیگیری و رصد رویدادهای علمی و تجاری مرتبط با کنترل و اتوماسیون صنعتی، اولین همایش سیستم های کنترل و ابزار دقیق آبان ماه توسط دانشگاه صنعتی اراک وقطب کنترل صنعتی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد.

هدف از برگزاری این همایش  ایجاد زمینه ارتباط و همکاری متداوم ، تبادل دانش و مهارت بین صنایع و دانشگاه ها در زمینه کنترل و ابزار دقیق ،شناخت چالش ها و راهکارها جهت ارتقاء فن آوری کنترل و اتوماسیون استان مرکزی و همچنین تشکیل کارگاه های تخصصی است.

همایش کنترل و ابزار دقیق با همکاری قطب کنترل صنعتی ایران (دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی) ،دانشگاه صنعتی اراک ، شرکت پتروشیمی شازند ،شرکت صنایع آذرآب آلومینیوم ایران ،شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا ، شرکت مدیریت تولید برق شازند ،شرکت شهرک های صنعتی وسازمان صنایع معادن و تجارت استان مرکزی با حضور استاندار مرکزی ، معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران ،روئسای برخی دانشگاههای کشور و استان و همچنین مدیران صنایع استان ،دانشجویان و برخی مسئولین استانی در فرهنگسرای شهر برگزار شد.

1393/8/8