محصولات

نرم افزار تهیه پشتیبان از بانکهای اطلاعاتی

نرم افزار تهیه پشتیبان از بانکهای اطلاعاتی


ویژگی ها

  • ایجاد پشتیبان از بانکهای اطلاعاتی به صورت دستی و اتوماتیک
  • امکان تعریف زمان پشتیبان گیری در شبانه روز

کاربردها

  • کلیه سازمانها، شرکت ها و مراکز دارای سامانه های نرم افزاری